top of page
MPG berekening bouwfysica.webp

MPG-berekening

Met een verplichte MPG-berekening wordt berekend hoe duurzaam en circulair een gebouw is. De experts van Equipe Adviseurs verzorgen dit graag voor u.

Expertise Bouwfysica

Een MPG-berekening in het kort

Een MPG-berekening is een berekening van de milieuprestatie van het gebouw (MPG). Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe duurzaam en circulair een gebouw is. De MPG-berekening gaat met name over de hoeveelheid en soort materialen en installaties die wordt gebruikt en de gebouwkenmerken. Dit wordt uitgedrukt in een schaduwprijs. Hoe lager deze score, hoe duurzamer het gebouw. 


Bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning bouwen is een MPG-berekening verplicht. Ook is een MPG-berekening te gebruiken bij verschillende investeringsaftrekken en een onderdeel van duurzaamheidsmethodieken als BREEAM-NL, GPR-gebouw en WELL.

Hoe de MPG wordt bepaald

De MPG-score van een gebouw is de som van alle toegepaste materialen met hun milieuprofiel, gedeeld door de levensduur en bruto vloeroppervlakte, uitgedrukt in een schaduwprijs van het gebouw. In de MPG-berekening zijn de productkaarten opgenomen uit de Nationale Milieudatabase (NMD). Om tot een productkaart te komen, moet er een levenscyclusanalyse (LCA) worden uitgevoerd. Een LCA bekijkt alle fasen in de levensloop van een product, dat wil zeggen van de grondstoffen via productie, gebruik en hergebruik tot en met de afvalverwerking. 

MPG-score
Ronald adviseur bouwfysica
Samen een kop koffie drinken?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Hoe MPG en BENG met elkaar te maken hebben

De milieuprestatie van het gebouw (MPG) en de energieprestatie van het gebouw (BENG) staan sterk in verbinding. Maatregelen om een gebouw te verduurzamen kunnen gunstig zijn voor de BENG berekening, maar ongunstig voor de MPG-berekening en andersom. Zo hebben zonnepanelen een positief effect op de BENG 2 en 3, maar een negatief effect op de MPG-score. De interactie tussen Energie en Milieu vraagt nog meer aandacht wanneer de MPG-score in de toekomst verder wordt aangescherpt. Equipe Adviseurs adviseert dan ook altijd om beide onderzoeken tegelijk uit te voeren om deze volledig op elkaar af te stemmen. 

Milieuprestatie berekenen

De experts van Equipe adviseurs zijn gekwalificeerd om MPG-berekeningen uit te voeren en hebben jarenlange ervaring met het opstellen van MPG-berekeningen. Door onze brede milieutechnische en bouwkundige kennis van materialen en installaties helpen wij u graag met het maken van duurzame keuzes!

deel0Helemaal.jpg

Een MPG-berekening laten uitvoeren?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Ronald adviseur bouwfysica
bottom of page