top of page
BENG berekening 1 LQ.webp

BENG-berekening
 

Alle nieuwbouw moet in energie bijna zelfvoorzienend zijn. Hiervoor is de BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw, in het leven geroepen. Onze experts stellen de BENG-berekening op en adviseren u hierover.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Wat is BENG?

De term "BENG" staat voor "Bijna EnergieNeutrale Gebouwen". BENG verwijst naar drie prestatie-eisen voor de energie-efficiëntie van nieuwbouw. Het doel van BENG is om gebouwen veel energiezuiniger te maken en uiteindelijk bijna energieneutraal. Deze drie eisen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Voldoen aan deze eisen betekent dat u mag bouwen. Wij leggen uit wat ze betekenen.

BENG 1: Energiebehoefte

BENG 1 gaat over de totale energiebehoefte in kWh/m2 om te zorgen voor een comfortabel binnenklimaat. Met andere woorden: ‘Wat is de energiebehoefte voor verwarming en koeling van het gebouw?’ Essentiele onderdelen van het ontwerp hierin zijn o.a. gebouworiëntatie, isolatiewaarden, glasoppervlakte en de infiltratiewaarde.

BENG 2: Primair fossiel energiegebruik

BENG 2 gaat over het energiegebruik van de gebouwgebonden installaties (verwarming, warm tapwater, koeling, ventilatie en verlichting*). Ook alle systeemverliezen, hulpenergie en het rendement van energieopwekkers worden meegenomen. Verder wordt alle opgewekte hernieuwbare energie ervan afgetrokken.

*Verlichting is uitsluitend van toepassing op utiliteitsgebouwen

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie

Een gedeelte van de energie van nieuw gebouw moet uit hernieuwbare bronnen komen. Dit aandeel wordt met het percentage hernieuwbare energie van het totale primaire energieverbruik.

Paul van Dijk.png
Samen een kop koffie drinken?
Paul van Dijk

Adviseur BENG

Een BENG-berekening met een unieke matrix 

Equipe Adviseurs stelt de BENG-berekening op en adviseert u over alle drie de eisen. Wij maken een matrix waarin we de installaties vergelijken die in uw gebouw toe te passen zijn. De scenario’s zijn in een oogopslag te zien; geen lange kernrapporten, maar in één keer zien of uw project voldoet. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken.

Omdat de BENG regelmatig een hoofdpijndossier vormt voor architecten met mogelijke consequenties voor het ontwerp, adviseren wij om al in de SO-fase of VO-fase een concept BENG-berekening te laten maken. Hierdoor kan er vroeg in het ontwerptraject gestuurd worden naar een optimaal ontwerp met een optimale BENG-score!

Bouwfisca project
BENG berekening 2 LQ.webp

TO-juli

Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat is het ook belangrijk dat het in een woning niet te warm wordt. Om de kans op temperatuuroverschrijding zoveel mogelijk te beperken wordt voor woningbouw hier een bovengrenswaarde aan gesteld, dat TOjuli wordt genoemd. Dit wordt uitgedrukt in een getalswaarde en is gesteld op 1,20.

De TO-juli wordt bepaald tijdens het maken van de BENG-berekening. Als de TO-juli niet voldoet, zijn er maatregelen nodig. Deze maatregelen verschillen per gebouw en hebben weer invloed op de BENG. Zo heeft zonwerend glas een positief effect op BENG 1, terwijl een airco een negatief effect heeft op BENG 2 en 3.

Als de corrigerende maatregelen niet passend zijn, kan met een GTO-berekening worden bepaald of het gebouw voldoet aan de wettelijke eis van maximaal 450 uur gewogen temperatuuroverschrijdingen (GTO) per jaar. De TO-juli eis komt in dat geval te vervallen.

Onze volledige expertise

Ingenieursbureaus die BENG advies leveren gaan vaak niet verder dan een berekening of besteden dit uit. Equipe Adviseurs heeft alle vakdisciplines in huis die met BENG te maken hebben. Naast reguliere BENG-berekeningen kunnen wij ook onderzoeken uitvoeren op gebied van onder andere installatietechniek, akoestiek, brandveiligheid, MPG en Bbl-toetsing. Door BENG advies te combineren met diverse expertises kunnen wij u adviseren op elk vakgebied en voor elk project!

Recente klantcases

Voor een architect hebben wij onlangs, naast BENG, ook andere onderzoeken voor het Bouwbesluit uitgevoerd, waardoor de architect één aanspreekpunt en één rapportage heeft, waarin alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd.

Voor een ontwikkelende aannemer hebben wij recentelijk de woningconcepten doorgerekend om een goede installatiekeuze te maken. Hiervoor hebben we een BENG-berekening opgesteld met een variantenstudie en meegeholpen in het maken van duurzame keuzes in de ontwerpfase (MPG en GPR gebouw).

deel0Helemaal.jpg

Equipe Adviseurs helpt al 15 jaar lang haar klanten op gebied van bouwfysica, milieu & ruimte, ecologie en omgevingsmonitoring. Met onze ervaring helpen wij u graag om samen uw droomproject te verwezenlijken. Hebt u een vraagstuk of wilt u uw project bespreken? Wij helpen u graag!

bottom of page