top of page
Warmteverlies berekening LQ.webp

Warmteverlies en transmissie

Met een warmteverliesberekening kan de hoeveelheid verwarmingsvermogen worden bepaald. De experts van Equipe Adviseurs berekenen dit graag voor u.

 

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Wat een warmteverliesberekening inhoudt

Een optimaal binnenklimaat in een kantoor, bedrijfshal of woning tegen minimale kosten kan een uitdaging vormen. Het creëren van de meest efficiënte warmtevoorziening begint met een warmteverliesberekening. Met een warmteverliesberekening, wordt berekend en gemodelleerd hoeveel warmte verloren gaat en dus wat het verwarmingsvermogen van het gebouw moet zijn.

In een warmteverliesberekening spelen veel onderdelen een rol, zoals de bouwwijze, het klimaatsysteem, de thermische isolatie van materialen, de gebouwconstructie en aanwezige koudebruggen. Door het transmissie-, ventilatie- en infiltratieverlies te berekenen volgens de meest actuele normen en inzichten wordt het warmteverlies inzichtelijk.

Optimaal inzicht in de warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening is essentieel om het vermogen te bepalen van de warmteopwekker, zoals een elektrische warmtepomp of cv-ketel. Een te lage capaciteit zorg voor ongewenste kou, terwijl een warmteopwekker met een te hoge capaciteit zorgt voor onnodig energieverbruik. Ook zijn warmtepompen met een hoge capaciteit aanzienlijk duurder. Het is daarom belangrijk om een warmteverliesberekening te laten maken door een onafhankelijke expert.

Onze expertise

De onafhankelijke Bouwfysica experts van Equipe Adviseurs hebben geruime ervaring met warmteverliesberekeningen voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw als renovatie, van enkele kantoren en woningen tot gehele appartementencomplexen en bedrijfshallen. Equipe Adviseurs voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Het maken van een warmteverliesberekening, waarmee de capaciteit van de installaties wordt afgestemd op het gebouw;

  • Van de resultaten wordt een 3D-model gemaakt, waardoor het warmteverlies per ruimte inzichtelijk wordt;

  • Toetsing aan de van toepassing zijnde eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl);

  • Het opstellen van een onderzoeksrapportage met de resultaten en conclusies;

  • Wanneer het gebouw niet voldoet aan de eisen, dan dragen wij gepaste oplossingen aan.

deel0Helemaal.jpg
Warmteverliesberekening laten maken?
bottom of page