top of page
daglicht toetreding berekening 1 HQ.webp

Daglichttoetreding berekening

Daglicht heeft een positief effect op personen in een ruimte. Met een daglichttoetreding berekening helpt Equipe Adviseurs u graag bepalen of er genoeg daglicht binnentreedt in uw ontwerp of gebouw.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Het belang van daglicht

Daglichttoetreding is de hoeveelheid natuurlijk licht dat een gebouw binnenkomt. Daglicht is van cruciaal belang voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Door voldoende daglicht te integreren in het gebouwontwerp wordt een aangename en stimulerende omgeving gecreëerd. Bovendien is er met voldoende natuurlijk licht minder kunstmatige verlichting nodig, wat helpt om het energieverbruik te verminderen.

Verplichte daglichttoetreding berekening

Bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hieronder vallen onder andere de eisen voor de daglichttoetreding. Deze dient aangetoond te worden met een daglichtfactorberekening.

De experts van Equipe Adviseurs kunnen voor zowel nieuwbouw als verbouw en bestaande bouw nauwkeurig berekenen en simuleren of de daglichttoetreding voldoet aan de gestelde eisen. Als een gebouw of ruimte niet voldoet, zoeken we samen met u naar een passende oplossing.

daglicht toetreding berekening
Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?
Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Aanvraag omgevingsvergunning

Om de aanvraag voor een Omgevingsvergunning te laten slagen moet aangetoond worden dat het gehele ontwerp voldoet aan het Bbl. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid op ons om alle benodigde berekeningen te verzorgen. Een complete Bbl-toets kan o.a. bestaan uit berekeningen van BENG, MPG, daglicht, ventilatie, RC, en de bruikbaarheid toetsing. Zo kunt u de focus te leggen op andere belangrijke aspecten van het project.

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen?
bottom of page