top of page
AERIUS Update 1.JPG

Stikstof | Update AERIUS-Calculator

Sinds januari 2022 is de update van de AERIUS-calculator beschikbaar, de rekenmethodiek van het berekenen van de stikstofdepositie (neerslag). Er is een belangrijke wijziging doorgevoerd rondom het wegverkeer.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Jaarlijkse update

In de jaarlijkse update wordt het rekenprogramma bijgewerkt met de laatste inzichten rondom emissies, rekentools en achtergrondwaardes van bv. stikstofoxide en ammoniak. Ook de laatste informatie met betrekking tot de habitattypes is verwerkt in het rekenprogramma.

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte

Wegverkeer

Inhoudelijk is er één belangrijke wijziging doorgevoerd. Dit heeft te maken met de afkapgrens voor het wegverkeer. In het verleden lag deze op 5 km vanaf de bron; vanaf daar stopte het model met rekenen. Nu is deze afkapgrens verschoven naar 25 km. Deze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak. In deze uitspraak is gesteld dat niet in alle gevallen uit te sluiten is dat na 5 km geen sprake meer is van stikstofdepositie.

Gevolgen voor uw project?

Een eerste verkenning laat zien dat met de nieuwe AERIUS-Calculator de stikstofuitstoot minimaal toeneemt. Projecten die kritisch waren / zijn, is de kans aanwezig dat er met de nieuwe rekenmethodiek wel sprake is van depositie. Daarnaast heeft het verschuiven van de afkapgrens naar 25 km effect op grootschalige woningbouwprojecten of de realisatie van distributiecentra. Het opnieuw doorrekenen van deze projecten met de nieuwe Calculator zal met de nodige zorgvuldigheid moeten plaatsvinden.

Heeft uw een oude berekening? Wij helpen u kosteloos!

Heeft u in het verleden door ons een stikstofberekening laten uitvoeren, maar is uw bouwvergunning nog niet verleend? Dan zal de gemeente / Omgevingsdienst u vragen om een geactualiseerde berekening. Wij kunnen deze berekening kosteloos actualiseren (mits de uitkomst op 0,00 mol/h/ja ligt) en wij komend halfjaar nog een nieuw project voor u mogen doorrekenen.

omgeving monitoren bouw 2.jpg
Al 5OO opdrachtgevers geholpen 

De experts van Equipe Adviseurs hebben al voor ruim 500 opdrachtgevers een stikstofonderzoek uitgevoerd middels Aerius. Opdrachtgevers reageren hier positief op en vergunningaanvragen worden zonder problemen afgegeven. De experts van Equipe Adviseurs voeren deze berekening graag voor u uit en vragen een vergunning voor u aan.

Heeft uw vragen rondom stikstof, stikstofberekening of het actualiseren van een berekening? Neem dan contact op met adviseur Klaas Romijn!

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte

bottom of page