top of page
Ruimte Akoestiek concertgebouw Amsterdam 1.jpg

Ruimteakoestiek

De akoestiek van een ruimte moet passen bij de functie van de ruimte. Ruimteakoestiek gaat over het creëren van de optimale akoestiek voor een ruimte, met een goede spraakverstaanbaarheid en passende nagalm.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Akoestiek heeft in gebouwen als kerken, bibliotheken, gymzalen en bioscopen allemaal een eigen functie. Voor ieder gebouw de optimale ruimteakoestiek creëren is op zijn zachts gezegd een uitdaging. Ruimteakoestiek onderzoekt het gedrag van geluid in een ruimte, specifiek op twee zaken: nagalm en spraakverstaanbaarheid.

Nagalm

Een belangrijk onderdeel van ruimteakoestiek is nagalm. Nagalm is de herhaaldelijke weerkaatsing van geluid. Alle soorten materialen nemen geluid op en geven dit door. Dit wordt de absorptiecoëfficiënt genoemd. Ieder soort ruimte moet aan bepaalde eisen van nagalm voldoen, beschreven in de NEN-EN 12354-6. Door het verkorten van de nagalmtijd wordt de akoestiek in de ruimte verbeterd.

Op basis van de soort ruimte, het vloeroppervlakte en de materialen die zijn gebruikt kan de nagalm per ruimte worden berekend. Equipe Adviseurs berekent de nagalmtijd voor zowel de gewenste situatie als de maximale nagalmtijd. Is er meer geluidabsorptie nodig om de benodigde geluidabsorptie te behalen? Dan worden in het rekenmodel  de materialen en constructies meegenomen die toegepast kunnen worden om de gewenste geluidabsorptie te bereiken.

Spraakverstaanbaarheid

In spreekzalen is vooral de spraakverstaanbaarheid van belang. Deze wordt in bijna elke ruimte vergroot door een kortere nagalmtijd. Andersom betekent dit: hoe groter de ruimte, hoe langer de nagalmtijd, terwijl de spraakverstaanbaarheid gelijk blijft. In grote ruimten is het daarom moeilijker om een korte nagalmtijd te realiseren dan in kleine ruimten.

Dit is te zien in het bijgevoegde voorbeeld. De blauwe lijn in de grafiek laat hierin een compromis zien tussen de spraakverstaanbaarheid en de technische realiseerbaarheid van een ruimte. Voor de spraakverstaanbaarheid en het beperken van het geluidniveau in de ruimtes worden eisen gesteld aan de nagalmtijd.

Spraakverstaanbaarheid ruimte.gif
Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?
Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Onze oplossing 

Voor iedere ruimte wordt berekend wat het vloeroppervlakte en de bijbehorende nagalmtijd is, voor zowel de gewenste situatie als de maximale en de berekende nagalmtijd. Als akoestisch adviesbureau heeft Equipe Adviseurs veel ervaring met het berekenen van de nagalmtijd in een ruimte. Wilt u uw ruimte akoestiek verbeteren? Wij voeren de nagalmberekeningen  uit en adviseren u graag hoe u een goede ruimte akoestiek kunt realiseren!

bottom of page