top of page
BK-Czaar-Peterstraat-213_RAP_Fotografie-EXTERME TINY.jpg

Ontheffing Wet natuurbescherming

Blijkt uit ecologisch onderzoek dat beschermde flora en fauna op de projectlocatie schade ondervinden? Dan kan er een Ontheffing van de wet Natuurbescherming worden aangevraagd.

Expertise Ecologie.png

Wat is een ontheffing van de Wet natuurbescherming?

Bij een ruimtelijke ingreep, zoals de aanleg van een woonwijk, een nieuwe weg of de renovatie van een bedrijfspand is altijd ecologisch onderzoek nodig. Als uit dit onderzoek blijkt dat er beschermde flora en fauna aanwezig is en deze schade ondervind van de werkzaamheden, kan er een ontheffing, of te wel een vrijstelling van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd worden. Hierdoor kan uw project toch doorgaan, terwijl er ook rekening gehouden met beschermde soorten. Een ontheffing Wnb is een aanvraag waar een complexe procedure aan vooraf gaat.

Hoe gaat een ontheffing van de Wet natuurbescherming in zijn werk?

Wijst ecologisch onderzoek uit dat bepaalde beschermde soorten in of rondom uw project aanwezig zijn? Dan moet er gekeken worden of het mogelijk is om een ontheffing aan te vragen en moeten er passende maatregelen getroffen worden. Hierbij kunt u denken aan het aanbieden van nieuwe (vaste) verblijfplaatsen of de activiteiten uitvoeren buiten het kwetsbare seizoen.

Expertise Ecologie.jpg

De maatregelen dienen vervolgens opgenomen te worden in een activiteitenplan. Hierin moet onderbouwd worden waarom de ingreep geen significante schade aan een soort toebrengt en welk wettelijk belang ten grondslag ligt aan de aanvraag. De documentatie hier rondom dient vervolgens aangeboden te worden aan het bevoegd gezag. Die beoordeeld of er een ontheffing verleend kan worden. De wettelijke doorlooptijd van deze procedure is circa 20 weken, maar in de praktijk blijkt dat dit proces vaak een stuk langer duurt.

Is met uw geplande ruimtelijke ingreep (gedeeltelijke) schade aan flora en fauna niet te voorkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming.

Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Ontheffing Wnb aanvragen

Equipe Adviseurs kan het gehele proces voor u regelen: van ecologisch onderzoek, het aanbevelen/toepassen van passende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming tot alle bijbehorende documenten en rapportages. Wij hebben al vele malen met succes een ontheffing Wnb kunnen aanvragen en helpen u hier graag mee!

deel0Helemaal.jpg

Begeleid worden in een ontheffing Wnb?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page