top of page
dd_edited.jpg

MPG-berekening

Met een MPG-berekening kan worden berekend hoe duurzaam en circulair een gebouw is. De experts van Equipe Adviseurs helpen u hier graag mee!

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Een MPG-berekening in het kort

Een MPG-berekening is de berekening van de milieuprestatie van een gebouw (MPG). Een MPG-berekening is een belangrijke manier om te berekenen hoe duurzaam en circulair een gebouw is. Met de MPG wordt inzichtelijk uit welke materialen een gebouw uit bestaat en wat de belasting op het milieu is. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is een MPG-berekening verplicht. 


In een MPG-berekening wordt berekend wat de kenmerken van het bouwwerk, de hoeveelheid en materialen zijn die worden toegepast. De MPG-berekening geeft op deze manier aan wat de totale milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Met andere woorden: Hoe duurzamer het materiaal, hoe lager de milieubelasting en dus hoe lager de MPG.

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Hoe de MPG wordt bepaald

Om de milieubelasting van een materiaal te bepalen, wordt er een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Voordat het materiaal geschikt is om mee te bouwen, gaat het meerdere fasen door. Tijdens elke fase wordt het milieu belast, van het winnen of verbouwen van grondstoffen tot de verwerking en productie. Alle levensfasen van het materiaal of product worden meegewogen. 


Een LCA is de basis van verschillende certificeringen, zoals Environmental Product Declarations (EPD). Een EPD is een document dat officieel is geregistreerd om de milieu-impact van een product of dienst weer te geven. In totaal zijn er elf milieueffectcategorieën. Deze worden samengevat in vier hoofdonderwerpen: embodied energy (energievraagstuk), versterking broeikaseffect (CO2-uitstoot), humane toxiciteit (gezondheid van de mensen) en de stikstofdepositie.

Wat betekent de uitkomst?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn specifieke eisen opgenomen voor de milieuprestaties van het materiaalgebruik bij de nieuwbouw van woningen en kantoren groter dan 100 m2. De MPG-berekening is een optelsom van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw. Deze materialen en producten zijn opgeslagen in de nationale milieudatabase.

dd_edited.jpg

Hoe MPG en BENG met elkaar te maken hebben

De afstemming tussen het materiaalgebruik van het bouwwerk (MPG) en de energieprestatie van het bouwwerk (BENG) wordt steeds belangrijker. Zo zijn zonnepanelen positief voor BENG 2 & 3, maar lastig te recyclen en dus heeft het een negatieve invloed op de MPG. Bouwen in hout zorgt over het algemeen voor een lage MPG-score. Daarentegen resulteert het in de BENG 1 (energiebehoefte in kWh/m2) voor een relatief hoge energiebehoefte. Dit komt omdat houtbouw een relatief lage bouwmassa heeft waardoor het de warmte minder goed kan vasthouden (interne warmtecapaciteit). Wij denken graag mee in de verschillende mogelijkheden om houtbouw te stimuleren.

Equipe Adviseurs adviseert dan ook om beide onderzoeken altijd tegelijk uit te voeren om deze volledig op elkaar af te stemmen.

Equipe Adviseurs heeft jarenlange ervaring met het maken van MPG-berekeningen. Met onze brede milieutechnische en bouwkundige kennis van materialen en constructies helpen wij u graag met het verzorgen van een MPG-berekening!

deel0Helemaal.jpg
Een MPG-berekening laten uitvoeren?
Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page