top of page
Geluidswering 1 formaat 1_edited.jpg

Geluidwering gevels

Om geluidhinder van buiten te weren, is het nodig dat de buitenkant van een gebouw dient als geluidwering. Dit is mogelijk met een geluidwerende gevel.

Expertise Bouwfysica_edited.jpg

Waarom een geluidwering gevel?

Als een gebouw dichtbij een geluidsbron - zoals industrie, of verkeer - kan er geluidshinder worden ervaren en het wettelijk toegestane geluidsniveau worden overschreden. Het doel van een geluidwering gevel is om bescherming tegen geluid van buiten te bieden. Als de geluidbelasting op de gevel te hoog is het namelijk een mogelijkheid om de geluidwering van de gevel te verhogen. Zo wordt het geluidsniveau binnen in het gebouw verlaagd en een aangenamer binnenklimaat gecreëerd.

 

De geluidsisolatie van de materialen heeft namelijk veel invloed op de geluidsisolatie van de gevel. Een gevel bestaat uit gesloten en transparante delen.

Normstelling Bouwbesluit

De geluidsbelasting op de gevel wordt bepaald op basis van het geluidsdrukniveau. Het Bouwbesluit stelt voor de geluidshinder een aantal eisen. Dit is verschillend voor bestaande bouw, verbouw, nieuwbouw en tijdelijke bouw. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen een verblijfsruimte en een verblijfsgebied.

Voor verbouw wijkt de normstelling af. De bouwkwaliteit na de renovatiewerkzaamheden moet gelijk of beter moet zijn ten opzichte van de bestaande toestand. Als bijvoorbeeld een slaapkamer een binnengeluidniveau heeft van 40 dB in de bestaande situatie, is 40 dB de toetswaarde en mag de geluidsbelasting niet hoger zijn in de nieuwe situatie. De grenswaarde die wij echter stellen is 35 dB, zodat het woon- en leefcomfort wordt verbeterd.

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

De oplossing van Equipe Adviseurs

Om de geluidsbelasting van de gevel te bepalen is een akoestisch onderzoek nodig voor het verkeerslawaai. Blijkt uit de metingen dat de geluidsbelasting hoog is? Dan moeten er geluidswerende voorzieningen worden aangebracht op de gevel. Op basis van het hanteren van de juiste bouwvoorschriften wordt getoetst of de gevel voldoende bescherming biedt tegen geluid van buiten.


Geluidswering 2 formaat 2.jpg

Niet alleen voor bestaande bouw is een geluidwering gevel onderzoek mogelijk. Ook reeds aan het begin van een project is het mogelijk om te berekenen wat de geluidwering gevel moet zijn. Wilt u voor uw project de geluidwering van de gevel weten, of wilt u weten of u voldoet aan de wetgeving? Equipe Adviseurs voert het onderzoek naar de geluidsbelasting voor de gebouwen uit. Blijkt dat de geluidwering gevel omhoog moet, dan geven wij advies per woning om een lager geluidsniveau in de woning te creëren. Vervolgens begeleiden wij het traject van het aanpassen naar de gewenste waarde.

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page