Bouwmanagement voor de Oskam Groep in Oude-Tonge.jpg

Bouwmanagement voor AO-invest in Oude-Tonge

Maart 2022 was het dan eindelijk zover! Infra Holland is gestart met de civiele werkzaamheden voor het bouwperceel aan de Molendijk in Oude-Tonge. Er worden in totaal 8 appartementen gerealiseerd.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Het project

In opdracht van de projectontwikkelaar AO Invest worden deze appartementen gerealiseerd aan een dijk en in de nabije omgeving van woningen. Bij deze werkzaamheden wordt zwaar materiaal ingezet. Omdat de geplande werkzaamheden op korte afstand tot de naastgelegen woningen worden uitgevoerd, heeft BK bouw- en milieuadvies in opdracht van AO Invest een bouwkundige vooropname uitgevoerd en worden de trillingen gemonitord.

Din Schellevis vierkant klein transparant.png

Samen een kop koffie drinken?

Din Schellevis

Projectmanager 

De werkzaamheden

Voorafgaand aan de sanering, die inmiddels afgerond is door Oskam Groep, bouwrijp maken en het heiwerk worden de omliggende gebouwen in kaart gebracht. De bouwkundige opname wordt uitgevoerd in- en rondom de woningen. Op deze manier kan de invloed van de bouwwerkzaamheden op de gebouwen worden bijgehouden. Om de trillingen tijdens de bouwwerkzaamheden goed te kunnen monitoren zijn er trillingmeters geplaatst rondom de gebouwen.

Onze bijdrage

Ook tijdens de bouw van de appartementen verzorgen projectmanagers Din Schellevis en Jan-Cees Hordijk het bouwmanagement van dit prachtige bouwplan. Als bouwbegeleider heb je een coördinerende en leidinggevende rol. Zo draag je zorg voor de bouwplanning, bewaak je meer- en minderwerk, leiden van de bouwvergaderingen, toezicht op de bouw, en onderhoud je contact met opdrachtgever, architect en aannemers.

Ontwikkelaar: AO Invest
Architect: Studio Architecture
Aannemer: Bouwbedrijf van den Boogert
Civiele aannemer: Infra Holland

Op de projectlocatie zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang. Inmiddels is het terrein gesaneerd en wordt er de laatste hand gelegd aan de civiele werkzaamheden voor het bouwterrein. In mei 2022 zal Bouwbedrijf Van den Boogert starten met de bouw.

Wij houden u graag op de hoogte van het project!

Werkzaamheden bouwmanagement.jpeg

Het project in kengetallen

14

Gebouwen opgenomen

8

Nieuwe appartementen

1

Aanspreekpunt
tijdens de bouw

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Din Schellevis vierkant klein transparant.png

Din Schellevis

Projectmanager