top of page
Bomen effectanalyse.jpg

Bomeninventarisatie en Bomencontrole

Vaak zorgen bouw- & sloopwerkzaamheden voor beschadigingen aan bomen. Met een bomeninventarisatie worden bomen rondom het project in kaart gebracht. De inventarisatie kan ook worden gebruik voor een kapvergunning.

Expertise Ecologie.png

Wat is een bomeninventarisatie en bomencontrole?

Projectwerkzaamheden zorgen vaak voor zichtbare en onzichtbare schade aan delen van bomen. Bent u boomeigenaar en wilt u voldoen aan de zorgplicht voor bomen? Boomeigenaren zijn verplicht hun bomen regelmatig te laten controleren op eventuele aandoeningen en gebreken die mogelijk een risico vormen.
Met een bomeninventarisatie worden bomen in en rondom het project in kaart gebracht. Deze inventarisatie kan ook worden gebruik voor een kapvergunning. 


Met een bomencontrole wordt de kwaliteit van de boom beoordeeld en worden gebreken of afwijkingen gesignaleerd. Een visuele boomcontrole zorgt ervoor dat u voldoet aan de boomzorgplicht. 

Visual Tree Assessment (VTA)

Een Visual Tree Assessment (VTA) is een gestandaardiseerde methode om bomen te beoordelen op hun gezondheidstoestand en eventuele afwijkingen of gebreken op te sporen. Aan de hand van de visuele beoordeling kan ook de mogelijke impact van de werkzaamheden op de boom worden vastgesteld. Op basis van deze controle kan worden bepaald of, en welke vervolgstappen genomen moeten worden. Ook kunnen risico’s in kaart worden gebracht. Eventueel kan nader onderzoek naar de interne staat van de boom of onderhoudsmaatregelen worden geadviseerd.

Bomen effect analyse.jpg

Door de gezondheidsstaat van bomen rond de projectlocatie zo goed mogelijk in kaart te brengen kunnen risico’s worden bepaald en zo mogelijk worden beperkt. Ook wordt hiermee voldaan aan de boomzorgplicht. Een boomveiligheidscontrole mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde medewerker zoals een boomveiligheidscontroleur (BVC).

Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Gekwalificeerd boomveiligheidscontroleurs

Equipe Adviseurs heeft meerdere gekwalificeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst. Zij kunnen de bomen in en rondom de projectlocatie analyseren en de staat van de bomen bepalen. Uit de controle kan worden bepaald welke effecten de werkzaamheden op de bomen kunnen hebben. Ook kan worden bepaald of en hoe de bomen behouden kunnen worden. De ecologen van Equipe Adviseurs voeren graag een bomeninventarisatie en boomcontrole voor u uit!

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen?

Annemijn de Groot

Adviseur Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page