BENG berekening_edited.jpg

BENG-berekening

Alles wat vanaf 2021 gebouwd wordt, moet in energie bijna zelfvoorzienend zijn. Hiervoor is BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw, opgericht. Equipe Adviseurs stelt de BENG-berekening op en adviseert u over alle drie de eisen.

72.png

BENG bestaat uit drie eisen waarin de energieprestatie voor een bijna energie-neutraal gebouw zijn vastgelegd. Voldoen aan deze eisen betekent dat u mag bouwen. Een BENG-berekening wordt berekend met de methode NTA 8800. Deze BENG-berekening bestaat uit drie onderdelen, die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wij leggen uit wat ze betekenen.

BENG 1

BENG 1: De totale energiebehoefte in kWh/m2 om te zorgen voor een comfortabel binnenklimaat. Met andere woorden: ‘Wat is de warmtevraag en de koudevraag van mijn gebouw?’ Essentiele onderdelen van het ontwerp hierin zijn de oriëntatie van het gebouw, compactheid*,  isolatiewaarden, type beglazing, bouwmethode en de infiltratiewaarde.

*de verhouding tussen de totale gebruiksoppervlakte en het totale verliesoppervlakte van het gebouw (Als / Ag). Dit bevindt zich ten alle tijden binnen de thermische zone. De BENG-1 eis wordt op basis hiervan bepaald.

BENG 2

BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik dat benodigd is voor de gebouwgebonden installaties (verwarming, warm tapwater, koeling, ventilatie en verlichting). Alle opgewekte hernieuwbare energie wordt ervan afgetrokken. De BENG-2 score vormt de basis voor het energielabel van een gebouw.  Een gebouw kan gezien worden als energieneutraal als BENG 2 = 0 en BENG 3 = 100% is.

BENG 3

Belangrijk!

Het toepassen van extra PV panelen of andere duurzame oplossingen hebben weinig tot geen invloed op de BENG 1. 

BENG 3: De minimale hernieuwbare energie. Een gedeelte van de energie moet uit hernieuwbare bronnen komen. Dit is per gebouw verschillend en wordt berekend in een percentage.

Een BENG-berekening met een unieke matrix 

Equipe Adviseurs  maakt een matrix waarbij een vergelijkingen gemaakt worden tussen de installaties die in gebouwen toe te passen zijn. In één oogopslag kunt u de scenario’s zien; geen lange kernrapporten, maar in één keer zien of uw project voldoet. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken die past binnen de kaders van het project.

Equipe Adviseurs stelt de BENG-berekening op en adviseert u over alle drie de eisen. Omdat de BENG steeds vaker een hoofdpijndossier vormt voor de architect, adviseren wij om in de SO of VO fase een concept BENG berekening te maken. Hierdoor kan er vroeg in het ontwerptraject gestuurd worden naar een optimaal ontwerp met een optimale BENG score!

BENG-berekening_edited.jpg
Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png

Samen een kop koffie drinken?

Ronald van den Bout

Teammanager Bouwfyscia

TO-juli

Een gebouw kan in de zomer oververhitten, ook als er voldaan is aan BENG. TO-juli moet oververhitting minimaliseren. Met TO-juli wordt de temperatuuroverschrijding in kaart gebracht voor elk gevelvlak. Is dit hoger dan de wettelijke eis? Dan moeten er maatregelen, die per gebouw verschillen. Zo kan er bijvoorbeeld een overstek geplaatst worden of zonwerend glas worden geadviseerd. Deze keuzes hebben weer invloed op de BENG. Zonwerend glas heeft bijvoorbeeld een positief effect op BENG 1, een airco plaatsen heeft een negatief effect op BENG 2 en 3.

Cost ownership

Als de projectontwikkelaar huurwoningen ontwikkelt, zijn de energiekosten vaak voor de verhuurder. Op termijn zullen duurzame oplossingen zich terugverdienen. Wat de terugverdientijd is van de investering in een duurzame oplossing kan Equipe Adviseurs voor u berekenen, zodat u de meest duurzame én lucratieve investering kunt doen.

BENG berekening.jpg

Equipe Adviseurs kan u echt in álles adviseren

Ingenieursbureaus die BENG berekenen gaan vaak niet verder dan een berekening, of besteden dit bovenstaande uit. Equipe Adviseurs heeft alle vakdisciplines in huis die met BENG te maken hebben. Naast de reguliere BENG-berekeningen maken, kunnen wij ook onderzoeken doen op gebied van onder andere akoestiek, brandveiligheid, MPG en toetsing bouwbesluit. Wij werken met een betrouwbare partner die rondom de installatietechniek u praktisch advies geeft. Door dit te combineren kunnen wij u adviseren op elk vakgebied en voor elk project.

 

deel0Helemaal.jpg

BENG-berekening laten maken?

Ronald van den Bout

Teammanager Bouwfysica

Ronald van den Bout vierkant klein 2-transparant.png